הצעת חוק העברת מידע לצורך זיהוי או אימות זהות של אדם לרבות גופה, ואיתור נעדר או שבוי, הנדרשים בשל פעולות האיבה או פעולות המלחמה (הוראת שעה - חרבות ברזל), התשפ"ד-2023

הצעת החוק לתיקון חוק המאגר הביומטרי, בהוראת שעה שתוקפה לשנה, לנוכח מתקפת הטרור הרצחנית על מדינת ישראל והמספר הרב של הנרצחים, הפצועים, הנעדרים והשבויים, והצורך הדחוף והקריטי לתת תמונת מצב ברורה ככל הניתן בנוגע לזיהוי הנרצחים, הפצועים והנעדרים. ההצעה מתקנת גם את פקודת המשטרה בהתאם.