הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (הוראת שעה), התשפ"ג-2023

הצעת חוק ממשלתית [1656] שמטרתה לייעל את הליכי הבקשה להנפקת מסמכי זיהוי ביומטריים ונטילת אמצעי זיהוי ביומטריים, לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009. בשל ביקושי שיא להנפקת מסמכי נסיעה, מוצע לתקן את החוק, כהוראת שעה לשלוש שנים, באופן שיאפשר ביצוע הרכשות גם על ידי עובדי מדינה שאינם עובדי רשות האוכלוסין וההגירה.