הצעת חוק חובת הנגשה לשונית של אתרי אינטרנט ושירותים ממשלתיים מקוונים, התשפ"ג–2023

הצעת חוק פרטית [פ/3796/25] של חבר הכנסת איימן עודה ואח', המציעה לחייב גופים ציבוריים להנגיש את המידע המצוי בפלטפורמות הדיגיטליות שלהם לערבית ולשפות נוספות בהן מספר הדוברים בישראל הוא גדול. הצעות חוק דומות במהותן הוגשו בכנסת ה-20 על-ידי חבר הכנסת דב חנין ואח' [פ/2296/20]; בכנסת ה-19 על-ידי חבר הכנסת דב חנין ואח' [פ/1151/19]; ובכנסת ה-18 על-ידי חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא ואח' [פ/4550/18].