הצעת חוק חובת הנגשה לשונית של אתרים באינטרנט, התשע"ו-2015

הצעת חוק פרטית [פ/2296/20] של חבר הכנסת דב חנין ואח', שמטרתה "לאפשר לאזרחי המדינה נגישות לשונית לזכויות המוקנות להם באמצעות תרגום אתרי האינטרנט מטעם גופים ציבוריים לשפות רשמיות ולשפות נוספות". הצעות חוק זהות הוגשו בכנסת ה-19 על-ידי חבר הכנסת דב חנין ואח' [פ/1151/19] ובכנסת ה-18, על-ידי חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא ואח' [פ/4550/18].