טיוטת צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה)(הארכת תקופת הוראת השעה), התשפ"ג–2023

טיוטת צו המאריך את תוקפה של הוראת שעה קודמת, המאפשרת המשך איסוף של טביעות אצבע למאגר הביומטרי עד ליום 30.6.2024.