תזכיר חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון מס'...), התשפ"ג-2023

תזכיר לתיקון "חוק המאגר הביומטרי", שמטרתו המוצהרת היא לאפשר לייעל תהליכי נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים לצורך הנפקת מסמכי זיהוי לפי החוק, וזאת בשל ביקוש גבוה להנפקת מסמכי נסיעה וקושי לעמוד בהיקפי הביקושים. לפי סעיף 3 לחוק, כל הגשת בקשה למסמך זיהוי ביומטרי מחייבת נוכחות פיסית של המבקש בפני עובד רשות האוכלוסין. התזכיר מציע לאפשר לבצע הרכשה גם על ידי עובדי מדינה שאינם עובדי רשות האוכלוסין וכן בעמדות לשירות עצמי.