הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח)(תיקון - שירות מקוון ללקוח), התשפ"ג-2022

הצעת חוק פרטית [פ/960/25] של חבר הכנסת יעקב אשר ואח', המבקשת להנגיש מידע ללקוחות הבנקים בהתאם להתקדמות הטכנולוגית. לפי ההצעה, תאגיד בנקאי יאפשר ללקוחותיו לקבל מידע לגבי חשבונם, ללא תשלום ובאמצעות האינטרנט, לפחות 7 שנים אחורה. המידע יכלול את פירוט תנועות העו"ש, העתקי הודעות ומכתבים שנשלחו ללקוח, אישורי יתרה שנתיים, פירוט הפקדות בקופות ובקרנות והעתקי שיקים שהופקדו או נמשכו.

חבר הכנסת אשר ואח' הגישו הצעות חוק זהות בכנסת ה-20 [פ/5083/20], ה-21 [פ/240/21], ה-22 [פ/577/22], ה-23 [פ/200/23] וה-24 [פ/96/24].