הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח)(תיקון - שירות מקוון ללקוח), התשע"ט-2019

הצעת חוק פרטית [פ/240/21] של חבר הכנסת יעקב אשר ואח', המבקשת להנגיש מידע ללקוחות הבנקים בהתאם להתקדמות הטכנולוגית. לפי ההצעה, תאגיד בנקאי יאפשר ללקוחותיו לקבל מידע לגבי חשבונם, ללא תשלום ובאמצעות האינטרנט, לפחות 7 שנים אחורה. המידע יכלול את פירוט תנועות העו"ש, העתקי הודעות ומכתבים שנשלחו ללקוח, אישורי יתרה שנתיים, פירוט הפקדות בקופות ובקרנות והעתקי שיקים שהופקדו או נמשכו. הצעת חוק זהה הוגשה על-ידי חבר הכנסת אשר ואח' גם בכנסת ה-20 [פ/5083/20].