הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - טלפונים ניידים ומחשבים אישיים), התשפ"ג–2022

הצעת חוק פרטית [פ/45/25] של חבר הכנסת גלעד קריב, המבקשת לתקן את חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, כך שמחשבים אישיים וטלפונים ניידים המשמשים את החייב, ואת בני משפחתו הגרים עמו, לא יעוקלו במסגרת הליך הוצאה לפועל. חבר הכנסת קריב הגיש הצעת חוק זהה בכנסת ה-24 [פ/2858/24].