הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - טלפונים ניידים ומחשבים אישיים), התשפ"ב–2021

הצעת חוק פרטית [פ/2858/24] של חבר הכנסת גלעד קריב, המבקשת לתקן את חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, כך שמחשבים אישיים וטלפונים ניידים המשמשים את החייב, ואת בני משפחתו הגרים עמו, לא יעוקלו במסגרת הליך הוצאה לפועל.