טיוטת תקנות התקשורת (בזק ושידורים)(היתר כללי למתן שירותי בזק), התשפ"ב-2022

תיקון 76 לחוק התקשורת, שפורסם ביום 4.7.2022, עורך שינוי יסודי באופן האסדרה של מתן שירותי בזק בישראל. מרכיב מרכזי בתיקון הוא הסדרה של מרבית שירותי הבזק באמצעות תקנות היתר כללי, במקום הסדרתן באמצעות רישיונות. התקנות המוצעות, שפרסם משרד התקשורת, צפויות להיות אמצעי האסדרה העיקרי של מתן שירותי בזק לאחר כניסת תיקון החוק לתוקף בחודש אוקטובר 2022.