טיוטת תקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (הוראת שעה), התשפ"ב-2022

טיוטת התקנות מציעה לקבוע כהוראת שעה הסדר זמני לעניין תמונת הפנים בתעודת הזהות של נשות העדה הדרוזית האדוקות המקפידות על כיסוי פנים ושאינן חושפות את פניהן בציבור; בהתאם להסדר המוצע, תמונת הפנים שתצולם בלשכת רשות האוכלוסין ותיכלל בשבב תעודת הזהות של נשים כאמור, תהיה בהתאם לאמור בתקנה 6(א)(6) - עם כיסוי ראש אשר אינו מסתיר את הפנים מקצה העליון של המצח עד תחתית הסנטר ואילו בתמונה שתודפס על גבי תעודת הזהות יוסתרו הפנים באופן חלקי, בדומה לאופן הופעתן בציבור.