טיוטת תקנות הגנת הצרכן (סייג לזכות הביטול בעסקת מכר מרחוק), התשפ"ב-2022

טיוטת תקנות מטעם משרד הכלכלה והתעשייה, כחלק מהתוכנית להפחתת הנטל הרגולטורי. טיוטת התקנות מציעה לקבוע סייגים לזכות הביטול בעסקאות מכר מרחוק, וזאת מטעמי שמירה על בריאות וההיגיינה של הציבור. בין היתר, התקנות מציעות לקבוע שזכות הביטול בעסקת מכר מרחוק לא תחול על תחתונים, אביזרי מין, אביזרים להיגיינת הפה (מברשת שיניים), מד-חום, תוספי תזונה, טובין המשווקים בקירור ועוד.