הצעת חוק איסור פרסום זמני של מתקפת סייבר, התשפ"ב–2022

הצעת חוק פרטית [פ/3792/24] של חברת הכנסת מירב בן ארי, שמטרתה לקבוע הוראות בעניין איסור פרסום זמני של מתקפת סייבר, וכן לקבוע מנגנוני דיווח על קיומה של מתקפת סייבר, על-מנת לצמצם פרסום על מתקפת סייבר כאמצעי לחץ והבכה לארגון הנפגע, וכן על-מנת לוודא כי ההתמודדות עם האיום נעשית בצורה מיטבית עבור הארגון הנפגע ועבור פרטיות האזרחים.