תזכיר חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון מס' ...), התשפ"ב-2002

תזכיר לתיקון "חוק המאגר הביומטרי", לצורך עדכונו בשל חלוף הזמן מאז חקיקתו (2009) ותיקונו (2017). התיקון המוצע כולל -

  • הוספת עובדי מערך הסייבר הלאומי וכן ממונה הביטחון ומאבטח במערך הסייבר הלאומי, לרשימת בעלי התפקידים לפי סעיף 6 לחוק;
  • הוספת הסדר המאפשר במסגרת סעיף 6 לחוק בצע אימות זהותו של אדם מול מסמך הזיהוי שהוא נושא, גם באמצעים ממוכנים המופעלים על ידי הגופים אליהם משתייכים בעלי התפקידים המנויים בסעיף 6;
  • הוספת סעיף המאפשר גישה לצפיה בתמונת הפנים השמורה בשבב מסמך הזיהוי, לצד החובה למחוק אותה בתום הצפיה, איסור על אגירתה או העברתה לגורם אחר, וקביעת הוראה עונשית למפר הוראות אלו;
  • מוצע לתת אפשרות לרשויות הבטחון לקבל מידע וגישה למאגר על דרך קביעת כללים לנושא ובמנותק ובלא תלות בהתקנות תקנות להעברת מידע מהרשות למשטרת ישראל או למשטרה הצבאית לפי סעיף 35(ו)(1) לחוק, ובכלל זה לעניין אופן העברת המידע ומחיקתו תוך קביעת ההוראות וההתאמות הנדרשות כתוצאה מכך, על מנת לאפשר ולהבטיח את מנגנוני הפיקוח והבקרה.