הצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון - הצבעה מרחוק לחבר הכנסת בשל היעדרות מוצדקת)

הצעת חוק פרטית [פ/3048/24] של חברת הכנסת שירלי פינטו קדוש, שנועדה לאפשר לחברי וחברות כנסת שנמנע מהם להגיע למליאה בשל לידה, אשפוז או פטירת קרוב מדרגה ראשונה, להצביע מרחוק במליאת הכנסת, וזאת באמצעות כלים טכנולוגיים שיאפשרו זיהוי וודאי. הצעת חוק דומה הוגשה בכנסת ה-23 על-ידי חבר הכנסת יזהר שי, כהצעה להוראת שעה בעקבות מגפת הקורונה [פ/51/23].