הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - השתתפות בדיון ובהצבעה מרחוק במצב חירום)(הוראת שעה)

הצעת חוק פרטית [פ/51/23] של חבר הכנסת יזהר שי, המבקשת לתקן את חוק-יסוד: הכנסת (כהוראת שעה למשך 3 חודשים). לפי ההצעה, חברי כנסת שאינם יכולים להגיע לישיבות הכנסת או וועדותיה, בשל מגפת הקורונה, יוכלו להשתתף מרחוק בדיון ובהצבעה באמצעות כלים טכנולוגיים המאפשרים זיהוי קולי וחזותי.