הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)(פסילת ראיה שהושגה מחיפוש בטלפון נייד ובחומר מחשב ללא צו), התשפ''ב–2022

הצעת חוק פרטית [פ/3112/24] של חבר הכנסת יואב קיש, המבקשת לקבוע כי ראיה שהושגה במהלך או בעקבות חיפוש בחומר מחשב שהחל לפני שניתן צו של שופט (לפי סעיף 23א(ב) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)[נוסח חדש], התשכ"ט-1969), או בניגוד לצו כאמור, לא תהיה קבילה כראיה בבית משפט.