הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (פרסום מכרז באתר האינטרנט), התשפ"ב-2021

הצעת חוק פרטית [פ/2717/24] של חברת הכנסת שרון רופא אופיר ואח', המציעה לחייב עיריות לפרסם את כל המסמכים הנדרשים לצורך השתתפות במכרז פומבי, ששווי ההתקשרות הצפוי בו נמוך מחמישים מיליון שקלים, באתר האינטרנט שהן מפעילות, באופן נגיש לציבור וללא תמורה.

הצעות חוק זהות הוגשו במהלך הכנסת ה-20 על-ידי חבר הכנסת עודד פורר ואח' [פ/4999/20], במהלך הכנסת ה-22 על-ידי חבר הכנסת עודד פורר ואח' [פ/1258/22], ובמהלך הכנסת ה-23 על-ידי חבר הכנסת עודד פורר ואח' [פ/1772/23].