טיוטת תקנות סדר הדין הפלילי (היוועדות חזותית), התשפ"ב-2021

אולי יעניין אותך גם

טיוטת תקנות שמטרתן להסדיר את הדרישות הטכניות על-מנת לקיים היוועדות חזותית (Visual Conference) באולם בית משפט, בבית המעצר, או בבית סוהר בו מוחזק עצור או האסיר, על מנת שיבטיחו, בין היתר, צפייה, השתתפות ושמיעה של כל המשתתפים בדיון, באופן מיטבי ובלא הפרעה. טיוטת התקנות נועדה גם להסדיר את ההיבטים הפרוצדורליים לניהול דיון בהיוועדות חזותית, באופן שיבטיח את שמירת זכויות העצור ובכלל זה התייעצות חסויה עם עורך דינו.