חוק שירות מידע פיננסי, התשפ"ב-2021

חוק המסדיר מסירת מידע פיננסי ממוסדות כדוגמת בנקים וחברות כרטיסי אשראי לספקים של שירותי מידע פיננסי, כדוגמת חברות פינטק (טכנולוגיה פיננסית).