תזכיר חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(תיקון מס'...)(בידוד בפיקוח טכנולוגי של אדם החייב בידוד), תשפ"א-2021

בתיקון 6 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה, נוסף לחוק פרק העוסק בפיקוח טכנולוגי על בידוד עבור נכנסים לישראל. מטרת תזכיר החוק הנוכחי היא להסמיך את הממשלה להכריז על חובת פיקוח טכנולוגי על חייבי בידוד בכלל, גם שלא עקב כניסה לישראל, לאור העלייה בתחלואה והצורך לפקח באופן יעיל על קיום חובת הבידוד אצל כלל חבי הבידוד ולא רק הנכנסים לישראל. לפי התזכיר, נדרש כלי טכנולוגי לוודא קיום הבידוד הביתי, וקביעה כי מי שאינם יכולים או מסכימים להשתמש בכלי טכנולוגי לפיקוח על הבידוד יהיו כפופים לפיקוח ממוקד בכלים אחרים (וזאת בנוסף לשימור האפשרות לבידוד של נכנסים מחו"ל במקום לבידוד מטעם המדינה (מלונית) עבור מי שאין להם אפשרות או אינם מסכימים לקיים בידוד ביתי בפיקוח טכנולוגי).