כללי סליקה אלקטרונית של שיקים (שמירת שיקים)(תיקון), התשפ"א-2021