כללי סליקה אלקטרונית של שיקים (שמירת שיקים), התשע"ו-2016

כללים מכוח חוק סליקה אלקטרונית של שיקים, התשע"ו-2016, הקובעים כי על בנק לשמור שיק אלקטרוני למשך שבע שנים, באופן המגן עליו מנזקי טבע ואדם, מאפשר לאתר אותו ומאפשר להפיק ממנו פלט.