הצעת חוק מניעת עבירות מין בקטינים (תיקוני חקיקה), התשפ"א–2021

הצעת חוק פרטית [פ/2141/24] של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, המבקשת לקבוע אחריות למנהלי אתרי אינטרנט בהם חדרי שיחה פומביים (צ'אטים), על-מנת שידאגו לקיומם של אמצעי אבטחה שונים (מנגנוני דיווח, הודעות אזהרה, הצגת כתובות IP ועוד). עוד מבקשת ההצעה לקבוע כי ספקי גישה לרשת ומנועי חיפוש יסננו חיפושים לאתרים בהם מוצגים קטינים באופן מיני, לפי דרישת קצין משטרה.

הצעת חוק זהה [פ/2120/19] הוגשה בכנסת ה-19 על-ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי ואח'; הצעת חוק זהה [פ/1874/20] הוגשה בכנסת ה-20 על-ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי ואח'; הצעת חוק זהה [פ/956/23] הוגשה בכנסת ה-23 על-ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי; הצעת חוק זהה [פ/1147/20] הוגשה בכנסת ה-24 על-ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי.