הצעת חוק מניעת עבירות מין בקטינים (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014

הצעת חוק פרטית [פ/2120/19] של חברות הכנסת מרב מיכאלי ויפעת קריב, המבקשת לקבוע אחריות למנהלי אתרי אינטרנט בהם חדרי שיחה פומביים (צ'אטים), על-מנת שידאגו לקיומם של אמצעי אבטחה שונים (מנגנוני דיווח, הודעות אזהרה, הצגת כתובות IP ועוד). עוד מבקשת ההצעה לקבוע כי ספקי גישה לרשת ומנועי חיפוש יסננו חיפושים לאתרים בהם מוצגים קטינים באופן מיני, לפי דרישת קצין משטרה.