הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - ביטול עסקה במסרון ומסירת אישור על קבלת הודעת ביטול), התשפ"א-2021

הצעת חוק פרטית [פ/105/24] של חבר הכנסת ינון אזולאי ואח', המבקשת לתת מענה לקושי של צרכנים לברר אם הודעת ביטול שמסרו התקבלה. ההצעה מבקשת לקבוע כי עוסק יודיע לצרכן, בתוך 24 שעות, על קבלת הודעת הביטול באותו אמצעי שבו קיבל העוסק את הודעת הביטול. ואולם, אם מסר הצרכן את הודעת הביטול בעל פה, ישלח העוסק את האישור על קבלת הודעת הביטול בדואר רשום או בדואר אלקטרוני.

הצעות חוק זהות הוגשו בכנסת ה-20 על-ידי חבר הכנסת ינון אזולאי ואח' [פ/5537/20], ובכנסת ה-23 על-ידי חבר הכנסת ינון אזולאי ואח' [פ/1380/23].