הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - ביטול עסקה במסרון ומסירת אישור על קבלת הודעת ביטול), התש"ף-2020

הצעת חוק פרטית [פ/1380/23] של חבר הכנסת ינון אזולאי ואח', המבקשת לתת מענה לקושי של צרכנים לברר אם הודעת ביטול שמסרו התקבלה. ההצעה מבקשת לקבוע כי עוסק יודיע לצרכן, בתוך 24 שעות, על קבלת הודעת הביטול באותו אמצעי שבו קיבל העוסק את הודעת הביטול. ואולם, אם מסר הצרכן את הודעת הביטול בעל פה, ישלח העוסק את האישור על קבלת הודעת הביטול בדואר רשום או בדואר אלקטרוני.

הצעת חוק זהה הוגשה בכנסת ה-20 על-ידי חבר הכנסת ינון אזולאי ואח' [פ/5537/20].