הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – איסור הפליה בשל אי מסירת מידע אישי), התשפ"א-2021

הצעת חוק פרטית [פ/337/24] של חברת הכנסת תמר זנדברג, המבקשת להוסיף לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים והכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000, הוראה לפיה לא ניתן יהיה להפלות מקבל שירות בשל העובדה כי נמנע מלמסור מידע, לרבות מידע הנוגע לאדם עצמו או לאחרים, לרבות אמצעי ונתוני זיהוי ביומטריים.

הצעת חוק זהה הוגשה בכנסת ה-19 על-ידי חברת הכנסת זנדברג וקבוצת חברי כנסת [פ/2812/19], בכנסת ה-20 על-ידי חברות הכנסת תמר זנדברג וזהבה גלאון [פ/183/20], בכנסת ה-22 על-ידי חברת הכנסת תמר זנדברג [פ/251/22] ובכנסת ה-23 על-ידי חברת הכנסת תמר זנדברג [פ/1827/23].