טיוטת חוק הגנת הסייבר ומערך הסייבר הלאומי (סמכויות לצורך חיזוק הגנת הסייבר)(הוראת שעה), התשפ"א-2021

טיוטת החוק קובעת כי מערך הסייבר הלאומי והשב"כ יהיו רשאים לתת הוראות לארגונים פרטיים וציבוריים בישראל כיצד להיערך להתקפת סייבר ולהתגונן מפניה ואף לקבל בצו בית משפט גישה ישירה למערכות המחשב של חברות וארגונים בישראל כדי לפעול בהן בעצמם.