הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - הזכות להישכח של קטינים), התש"ף-2020

הצעת חוק פרטית [פ/1343/23] של חברת הכנסת קארין אלהרר, שעניינה בתיקון חוק הגנת הפרטיות על-ידי הוספת פרק שעניינו ב"הגנה על הפרטיות במנועי חיפוש". מטרת הצעת החוק היא לאפשר לאפשר לאדם למחוק מאתרי אינטרנט וממנועי חיפוש מידע שפורסם בהיותו קטין, אשר יש בו כדי לפגוע בפרטיותו ובשמו הטוב. הצעת חוק זהה הוגשה בכנסת ה-20 על-ידי חברת הכנסת מירב בן ארי ואח' [פ/4967/20].