תקנות שעת חירום (הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש)(תיקון), התש"ף-2020

אולי יעניין אותך גם