הצעת חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים (תיקון – פנייה באמצעי קשר לא דיגיטליים), התש"ף–2019

הצעת חוק פרטית [פ/515/22] של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי ואח', המבקשת לקבוע שהפנייה באמצעי קשר דיגיטליים, וזאת לפי חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים, התשע"ח–2018, תהיה בנוסף לפנייה באמצעי קשר אחרים, כגון במכתב או בפקס.