הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – הגברת התדירות של משלוח חשבונית), התשע"ח–2018

הצעת חוק פרטית [פ/5210/20] של חברת הכנסת מירב בן ארי ואח', המבקשת לקבוע כי היכן שנתן צרכן לעוסק את הסכמתו לשלוח פירוט תשלומים בדרך ממוחשבת, תישלח החשבונית אחת לחודש למען הממוחשב, במקום אחת לשישה חודשים כפי שקובע החוק כיום.