הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הקמת מאגר מידע לאופניים עם מנוע עזר), התשע"ח–2018

הצעת חוק פרטית [פ/5049/20] של חברת הכנסת קסניה סבטלובה וקבוצת חברי כנסת, המבקשת להקים מאגר מידע לרישום מספרי השלדות של אופניים עם מנוע עזר ושמות בעליהם.