הצעת חוק רישום ציוד הנדסי (תיקון – מאגר מידע), התשע"ח-2017

הצעת חוק פרטית [פ/4848/20] של חבר הכנסת איל בן ראובן ואח', המבקשת להקים מאגר מידע שיאפשר שיתוף מידע בין משרד התחבורה ומשרד העבודה, על -מנת למנוע מקרים של נפילת עגורנים. המאגר יכלול מידע על פרטי רישוי העגורן, תסקירי בדיקה לגביו ועוד. המידע נועד להיות מקוון ונגיש לכלל הציבור, באתר משרד התחבורה.