הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תיקון - תמונה של נזקי עישון על מוצרי טבק), התשע"ז-2017

הצעת חוק פרטית [פ/4531/20] של חבר הכנסת איל בן ראובן ואח', המציעה, בין היתר, להרחיב את האיסור הקיים כיום מכוח חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, התשמ"ג-1983, כך שמגבלות החוק יחולו גם על פרסום ב"אתרי אינטרנט פנים ארציים".