הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - הגנה על פרטיות של קטינים), התשע"ז-2017

הצעת חוק פרטית [פ/3942/20] של חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון ואח' המבקשת להרחיב את ההגנה על פרטיותם של קטינים בכלל וברשת בפרט, לרבות זכותם לשלוט במידע הנוגע עליהם. את הצעת החוק יזם איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר).