תזכיר חוק חסימת גישה לשירותי בזק לשם מניעת ביצוע עבירות, התשע"ז-2017

תזכיר חוק שנועד להתמודד עם התופעה של פרסום שירותי זנות, סחר בסמים ועבירות נוספות, על-ידי פרסום בפומבי של מספרי טלפון, באופן המקשה לעיתים להגיע אל הגורם העומד מאחורי הפרסום. תזכיר החוק מציע לאפשר לחסום את מספרי הטלפון הללו, על-מנת להפסיק את ביצוע העבירה או לכל הפחות להקשות על ביצועה.