חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' 63), התשע"ו-2016

אולי יעניין אותך גם

תיקון ראשון לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (חוק הספאם), אשר בין היתר מרחיב את הוראות המונח "דבר פרסומת" כך שיחול גם ביחס למסרים המופצים לציבור שמטרתם בקשת תרומה או תעמולה (למעט מסר פוליטי ותעמולת בחירות).