תזכיר חוק הסרת תוכן המהווה עבירה מרשת האינטרנט, התשע"ו-2016

אולי יעניין אותך גם

תזכיר חוק ממשלתי שמטרתו המוכרזת היא לייעל את ההתמודדות עם פרסום תכנים המהווים עבירה ושיש בהם סיכון ממשי לביטחונו של אדם, לביטחון הציבור או לביטחון המדינה, באמצעות מניעת המשך פרסומם של התכנים או צמצום החשיפה אליהם.