הצעת חוק ממשל זמין, התשע"ו-2016

הצעת חוק פרטית [פ/3073/20] של חבר הכנסת דוד ביטן ואח', המבקשת לקבוע כי הגופים הציבוריים המנויים בהצעת החוק יהיו חייבים לפרסם בכל פרסום רשמי, לרבות באתרי האינטרנט שלהם, כתובת דוא"ל עדכנית של עובדי המשרד או את מספרי הטלפון של העובדים.