הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - שידורי טלוויזיה בתשתית רחבת פס), התשע"ו-2015

הצעת חוק פרטית [פ/2307/20] של חברת הכנסת נורית קורן ואח', המבקשת להסדיר את החובות הרגולטוריות שיחולו על ספקי שידורי טלוויזיה באמצעות האינטרנט.