תקנות המתווכים במקרקעין (תיקון), התשע"ה-2014

תיקון תקנות המתווכים במקרקעין, התשנ"ז-1997. התיקון קובע כי הרשם יפרסם באינטרנט את רשימת שמות בעלי הרישיונות שבתוקף ואת מספרי הרישיונות שלהם. כן יאפשר הרשם איתור פרטי ביטול באמצעות האתר, באמצעות שאילתה בודדת לפי שם בעל הרישיון שרישיונו בוטל או מספר רישיונו.