הצעת חוק הנגשת מוקדים לפניות חירום באמצעות שיחוח ומסרון, התשע"ה-2014

הצעת חוק פרטית [פ/2811/19] של חבר הכנסת אורי מקלב ואח', המבקשת לחייב את משטרת ישראל לאפשר פנייה למוקד המשטרתי באמצעות מסרונים או הודעות אינטרנטיות.

הצעות חוק דומות בעיקרן הוגשו בכנסת ה-17 על-ידי חבר הכנסת יורם מרציאנו [פ/3658/17], ובכנסת ה-18 על-ידי חבר הכנסת יואל חסון [פ/2236/18] ועל-ידי חבר הכנסת אורי אורבך [פ/2237/18].