הצעת חוק הנגשת מוקדים לפניות חירום באמצעות שיחוח ומסרון, התשע"ה-2014

הצעת חוק פרטית [פ/2811/19] של חבר הכנסת אורי מקלב ואח', המבקשת לחייב את משטרת ישראל לאפשר פנייה למוקד המשטרתי באמצעות מסרונים או הודעות אינטרנטיות. הצעות חוק דומות בעיקרן הוגשו על-ידי חה"כ יורם מרציאנו בכנסת השבע-עשרה [פ/3658/17] וכן בכנסת השמונה-עשרה על-ידי חה"כ יואל חסון [פ/2236/18] וחה"כ אורי אורבך [פ/2237/18].