תזכיר חוק עזרה משפטית בין מדינות (תיקון מס'...)(תוקפן של תקנות בעניין הסכמים בין-לאומיים מסויימים), התשע"ד-2014

אולי יעניין אותך גם

תזכיר החוק מבקש להוסיף לסעיף 13 לחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998, פעולות חקירה נוספות בתחום המחשבים ותקשורת בין מחשבים, כגון קבלת נתוני תקשורת, ביצוע חדירה לחומר מחשב, תפיסת חומר מחשב ותפיסת חפץ.