הצעת חוק חובת דיווח, עדכון והתראה על קטעי דרך מסוכנים במכשיר ניווט לוויני, התשע"ד-2013

הצעת חוק פרטית [פ/1907/19] של חברי הכנסת אברהם מיכאלי ויעקב מרגי, האוסרת על מכירת ושיווק תוכנת ניווט, אלא אם עודכנו וסומנו בה רשימת הדרכים המסוכנות שמפרסמת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים והיא כוללת מנגנון התראה אודות חישוב מסלולי ניווט הכוללים נסיעה בדרכים מסוכנות. הצעת חוק זהה [פ/1987/18] הוגשה בכנסת ה-18 על-ידי חבר הכנסת חיים אמסלם ואח'.