צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תקופת מבחן)(תיקון), התשע"ג-2012

צו המתקן את תקופת הפיילוט של חוק המאגר הביומטרי.