הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הודעה בדבר נקודות), התשע"ב-2012

הצעת חוק פרטית [פ/4390/18] של חברי הכנסת משה מטלון ואורלי לוי אבקסיס, המבקשת לקבוע כי מידע אודות נקודות שצבר נהג בשל עבירות תעבורה, יונגש לציבור באמצעות אתר אינטרנט.