הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - פרטיותם של קטינים), התשע"ב-2012

הצעת חוק פרטית [פ/4439/18] של חברי הכנסת זאב בילסקי ויריב לוין, המבקשת "לחזק את פרטיותם של קטינים ולשמור את בטיחותם בכלל ובאינטרנט בפרט".